Buhalteris (-ė) Nacionalinės bibliotekos turto apskaitos vykdymui

Gedimino pr. 51 Vilnius Vilnius 1232

Darbo Pobūdis

Skelbimo data: 2020-10-15
Atranką organizuoja: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, valstybės biudžetinė įstaiga, kodas 290757560, adresas: Gedimino pr. 51, LT-01109, Vilnius, Lietuva.
Pareigos ir pareigų pavadinimas: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (TERMINUOTA darbo sutartis METAMS, IKI KONKURSO). Buhalterijos skyriaus buhalteris.
Darbo užmokestis: pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas šiai pozicijai nuo 7 iki 8. Konkretus darbo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į kandidato kompetencijas ir darbo patirtį.
Pareigybės aprašymas:
Buhalterijos skyriaus (toliau – Skyrius) buhalterio pareigybė yra reikalinga Nacionalinės bibliotekos turto apskaitos vykdymui.
Skyriaus buhalterio pareigybės grupė – specialistas.
Skyriaus buhalterio pareigybės lygis – A2.
Skyriaus buhalteris vykdo šias funkcijas:
1. apskaito ilgalaikio turto (toliau – turtas), trumpalaikio turto, medžiagų (toliau – atsargos) pajamas, išlaidas ir apyvartą;
2. priima iš sandėlininko funkcijas vykdančio darbuotojo bei kitų atsakingų asmenų turto ir atsargų gavimo bei panaudojimo apyskaitas;
3. kontroliuoja sandėlyje esančio turto ir atsargų gavimą ir išdavimą, sutikrina kiekvieną mėnesį likučius buhalterijos apskaitos registruose su likučiu sandėlyje;
4. užtikrina turto ir atsargų gavimo, perkėlimo Nacionalinės bibliotekos viduje, nurašymo dokumentų teisingą įforminimą ir savalaikį įrašymą į buhalterinės apskaitos registrus;
5. kontroliuoja, kad pirminiuose apskaitos dokumentuose būtų visi privalomi rekvizitai, kad dokumentai būtų vizuoti/pasirašyti atsakingų darbuotojų;
6. sudaro kaupiamuosius tiekėjų žiniaraščius;
7. dalyvauja metinėje inventorizacijoje, paruošia inventorizacijos suvestinius aprašus;
8. pildo turto korteles, veda jo analitinę apskaitą (kiekine ir vertine išraiška) pagal atsakingus asmenis, suteikia inventorinius numerius;
9. priskaičiuoja turto nusidėvėjimą ir sudaro nusidėvėjimo žiniaraščius, apskaito pagal panaudos sutartis gautą ir atiduotą turtą bei atsargas;
10. atlieka neatlygintinai gauto turto ir atsargų apskaitą;
11. atlieka atsargų analitinę apskaitą (kiekine ir vertine išraiška) pagal atsakingus asmenis, kas mėnesį sudaro apyvartos žiniaraščius;
12. priima autotransporto darbo apyskaitas, tikrina kelialapių tvarkymą ir jų pagrindu apskaičiuoja kuro ir tepalų sunaudojimą;
13. teikia metines turto ir atsargų ataskaitas Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinėje sistemoje;
14. ruošia ir teikia Investicijų (ketvirtines, metines) ataskaitas Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui;
15. visas buhalterines operacijas buhalteris turto apskaitai atlieka kompiuterizuotai FVAIS;
16. vykdo kitas Buhalterijos skyriaus vyriausiojo buhalterio pavestas užduotis, susijusias su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

Reikalavimai darbuotojui

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ekonomikos ar finansų studijų srityje;
 • turėti ne mažiau 2 metų darbo patirties finansų apskaitos srityje (turto apskaita būtų privalumas);
 • būti susipažinus su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programomis (Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (toliau – FVAIS) būtų privalumas);
 • mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
 • Trumpai apie įmonę

  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra visiems vartotojams prieinama nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdanti bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą.
  • Parodyta/Peržiūrėta: 1/8
  • Paskelbta: 2020-10-15
  • Galioja iki: 2020-10-29
  • karjera@lnb.lt
  • 852398577
  • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
  • Gedimino pr. 51
  • 1232 EUR

  Darbo vieta

  Vilnius

  Darbo Pobūdis

  Skelbimo data: 2020-10-15
  Atranką organizuoja: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, valstybės biudžetinė įstaiga, kodas 290757560, adresas: Gedimino pr. 51, LT-01109, Vilnius, Lietuva.
  Pareigos ir pareigų pavadinimas: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (TERMINUOTA darbo sutartis METAMS, IKI KONKURSO). Buhalterijos skyriaus buhalteris.
  Darbo užmokestis: pareiginio atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas šiai pozicijai nuo 7 iki 8. Konkretus darbo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į kandidato kompetencijas ir darbo patirtį.
  Pareigybės aprašymas:
  Buhalterijos skyriaus (toliau – Skyrius) buhalterio pareigybė yra reikalinga Nacionalinės bibliotekos turto apskaitos vykdymui.
  Skyriaus buhalterio pareigybės grupė – specialistas.
  Skyriaus buhalterio pareigybės lygis – A2.
  Skyriaus buhalteris vykdo šias funkcijas:
  1. apskaito ilgalaikio turto (toliau – turtas), trumpalaikio turto, medžiagų (toliau – atsargos) pajamas, išlaidas ir apyvartą;
  2. priima iš sandėlininko funkcijas vykdančio darbuotojo bei kitų atsakingų asmenų turto ir atsargų gavimo bei panaudojimo apyskaitas;
  3. kontroliuoja sandėlyje esančio turto ir atsargų gavimą ir išdavimą, sutikrina kiekvieną mėnesį likučius buhalterijos apskaitos registruose su likučiu sandėlyje;
  4. užtikrina turto ir atsargų gavimo, perkėlimo Nacionalinės bibliotekos viduje, nurašymo dokumentų teisingą įforminimą ir savalaikį įrašymą į buhalterinės apskaitos registrus;
  5. kontroliuoja, kad pirminiuose apskaitos dokumentuose būtų visi privalomi rekvizitai, kad dokumentai būtų vizuoti/pasirašyti atsakingų darbuotojų;
  6. sudaro kaupiamuosius tiekėjų žiniaraščius;
  7. dalyvauja metinėje inventorizacijoje, paruošia inventorizacijos suvestinius aprašus;
  8. pildo turto korteles, veda jo analitinę apskaitą (kiekine ir vertine išraiška) pagal atsakingus asmenis, suteikia inventorinius numerius;
  9. priskaičiuoja turto nusidėvėjimą ir sudaro nusidėvėjimo žiniaraščius, apskaito pagal panaudos sutartis gautą ir atiduotą turtą bei atsargas;
  10. atlieka neatlygintinai gauto turto ir atsargų apskaitą;
  11. atlieka atsargų analitinę apskaitą (kiekine ir vertine išraiška) pagal atsakingus asmenis, kas mėnesį sudaro apyvartos žiniaraščius;
  12. priima autotransporto darbo apyskaitas, tikrina kelialapių tvarkymą ir jų pagrindu apskaičiuoja kuro ir tepalų sunaudojimą;
  13. teikia metines turto ir atsargų ataskaitas Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinėje sistemoje;
  14. ruošia ir teikia Investicijų (ketvirtines, metines) ataskaitas Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui;
  15. visas buhalterines operacijas buhalteris turto apskaitai atlieka kompiuterizuotai FVAIS;
  16. vykdo kitas Buhalterijos skyriaus vyriausiojo buhalterio pavestas užduotis, susijusias su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.

  Reikalavimai darbuotojui

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ekonomikos ar finansų studijų srityje;
 • turėti ne mažiau 2 metų darbo patirties finansų apskaitos srityje (turto apskaita būtų privalumas);
 • būti susipažinus su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programomis (Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (toliau – FVAIS) būtų privalumas);
 • mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
 • Trumpai apie įmonę

  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra visiems vartotojams prieinama nacionalinė kultūros įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse, vykdanti bibliotekų veiklą ir pagal kompetenciją užtikrinanti valstybės informacijos politikos įgyvendinimą.

  Panašūs darbo skelbimai Vilniuje

  Darbas vilkikų vairuotojams Vokietijoje 90-105eur.

  - Krovinių gabenimas Europos Sąjungos šalyse (Vokietija) - Galimas darbas su TENTAS/ŠALDYTUVAS/PLATFORMA/KUBAI/BDF - Vilkikai: MB/VOLVO/MAN/DAF/...

  UAB Elfoksas - Vilnius, Užsienis
  • vakar
  • 2700 €
  Pastatų priežiūros technikas

  Elektros, santechnikos sistemų priežiūra, gedimų šalinimas, smulkūs staliaus darbai.

  UAB "Pastatų ūkio valdymas" - Vilnius
  • prieš 2 d.
  • 800 €
  Elektrikas (Vilniaus regionas)

  Statinių inžinerinių sistemų (vidaus elektros tinklų) priežiūra, t. y. planinių – einamųjų, profilaktinių darbų atlikimas, gedimų lokalizavimas bei ava...

  UAB "Pastatų ūkio valdymas" - Vilnius
  • prieš 2 d.
  • 900 €
  Šilumininkas – santechnikas (Vilniaus regionas)

  Statinių inžinerinių sistemų (šilumos, vandentiekio, nuotekų šalinimo) priežiūra, t. y. planinių-einamųjų, profilaktinių darbų atlikimas, gedimų l...

  UAB "Pastatų ūkio valdymas" - Vilnius
  • prieš 2 d.
  • 1100 €
  ​Greita paskola pasirašant sąskaitą faktūrą

  Greita paskola pasirašant vekselį Ar turite finansinių rūpesčių? Nesvarbu, ar dirbate, bedarbiai, prekybininkai ar verslininkai ir visos kitos pramonės...

  LAIMA - Vilnius, Kaunas, Klaipėda
  • prieš 2 d.
  • 3000 €
  Montuotojas (-a) - Pakuotojas (-a)

  • Metalinių detalių montavimas ant pakabų/rėmų prieš apdorojimą; • Metalinių detalių demontavimas po apdorojimo; • Vizualinis kokybės ti...

  Galvanta, UAB - Vilnius
  • prieš 2 d.
  • 780 €
  Gamybos linijos operatorius (-ė)

  -Produkcijos paruošimas dengimui ir pakavimas: -Metalinių detalių montavimas ant pakabų/rėmų prieš apdorojimą; -Metalinių detalių demontavimas p...

  Galvanta, UAB - Vilnius
  • prieš 2 d.
  • 780 €
  Sandėlio darbuotojas

  Darbas sandėlyje rūšiuojant, kraunant metalo laužą.

  METRANSA UAB - Vilnius
  • prieš 2 d.
  • sutartinis
  Elektrikas-mechanikas

  Elektrikas-įrengimų mechanikas Elektros sistemų gedimų nustatymo ir remonto darbai; Elektros instaliacijos priežiūra, remontas ir montavimas Gamybinių į...

  Ana Vidugirienė - Vilnius
  • prieš 2 d.
  • 900 €
  Mechanikas

  Į tavo pareigas įeis: Gamybinių įrengimų mechaninės dalies gedimų ir defektų nustatymo, jų šalinimo ir derinimo darbai, bei priežiūra; Mechaninių...

  Ana Vidugirienė - Vilnius
  • prieš 2 d.
  • 700 €